Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa jakamalla harrastustukea vähävaraisten perheiden lapsille toiminta-alueellamme Keski-Uudellamaalla. Myönnämme tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin. Tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.

Tietoa harrastetuen myöntämisperusteista ja hakulomakkeen löydät täältä. Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen pela.tuusula@gmail.com.

Kulut korvataan ainoastaan kuittia vastaan tai yhdistys voi maksaa sille toimitetun urheiluseuran tai vastaavan toimijan kirjoittaman laskun. Toivomme saavamme hakemuksen ja sen liitteet (kopiot kuiteista tai laskusta) pdf-muodossa, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Riippuen siitä, koska seuraava kokous on, päätöksen saaminen voi kestää. Tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen uuden harrastuskauden alkamista.

Ennen hankintojen tekemistä kannattaa huomioida, että tukea ei voida myöntää, jos sen saamisen edellytykset eivät täyty tai siihen yhdistyksessä varatut määrärahat ovat loppuneet. Tuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tukea myönnetään yleensä enintään 200 euroa/lapsi/kausi.