Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Yhdistys jakaa vähävaraisten perheiden lapsille harrastustukea toiminta-alueellaan Keski-Uudellamaalla. Tukea myönnetään yleensä enintään 200 euroa/lapsi/kausi. Kulut korvataan ainoastaan kuittia vastaan tai yhdistys voi maksaa sille toimitetun urheiluseuran tai vastaavan toimijan kirjoittaman laskun.

Tietoa harrastetuen myöntämisperusteista ja hakulomakkeen löydät täältä.

Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Riippuen siitä, koska seuraava kokous on, päätöksen saaminen voi kestää. Tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen uuden harrastuskauden alkamista. Ennen hankintojen tekemistä kannattaa huomioida, että tukea ei voida myöntää, jos sen saamisen edellytykset eivät täyty tai siihen yhdistyksessä varatut määrärahat ovat loppuneet.